TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลวัฒนธรรมนาลูวานครั้งที่ 9 นครไทเป ประจำปี 2018 – เดินทางไปพร้อมกับเผ่าโจว

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2018-09-20

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2018-09-20

265

เทศกาลวัฒนธรรมนาลูวานครั้งที่ 9 นครไทเป ประจำปี 2018 – เดินทางไปพร้อมกับเผ่าโจว
เวลาที่จัดกิจกรรม
2018-10-01~2018-10-31
สถานที่จัดกิจกรรม
No.77, Sec. 2, Zhongcheng Rd., เขตซื่อหลิน, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา: 2018-10-01~2018-10-31
สถานที่: สวนกีฬาเทียนหมู่ นครไทเป (No.77, Sec. 2, Zhongcheng Rd., Shilin Dist., Taipei City)

“นาลูวาน” เป็นภาษาที่ชนเผ่าพื้นเมืองใช้ร่วมกัน เป็นคำที่พบบ่อยในเพลงพื้นบ้าน หมายถึงความดีงาม

เทศกาลวัฒนธรรมครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นในปีนี้ ได้นำเอาวัฒนธรรมของ “เผ่าโจว” มาเป็นหัวข้อในการวางแผนการตลาดและดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด สำหรับผู้ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองและชอบเล่นกีฬา สามารถจับกลุ่มกันลงชื่อสมัครร่วมกิจกรรม ได้โดยไม่จำกัดสถานะใด เผ่าพันธุ์ และอายุ

พิธีกรรมโบราณที่ผสมผสานการแข่งกีฬาและการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองได้รวมตัวกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันและกันและเพิ่มการยอมรับในตนเอง ทำให้ไทเปกลายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายและเป็นมิตร
 

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top