TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลเที่ยวชมวัฒนธรรม 2019

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2019-04-17

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2019-04-17

1318

เทศกาลเที่ยวชมวัฒนธรรม 2019
เวลาที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
เขตซิ่นอี้ทั้งหมด, เขตซิ่นอี้, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา:2019-04-13~2019-06-29
สถานที่: เขตซิ่นอี้ทั้งหมด

ในเขตซิ่นอี้ ไม่ได้มีเพียงแค่ตึกไทเป 101 อาคารสำนักงานและศูนย์ราชการเท่านั้น!
นอกจากความเจริญรุ่งเรืองและฝูงชนที่อยู่ในเขตแผนงานพัฒนาแล้ว ยังมีเหมืองแร่และลำธารด้วย

ในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ จะจัดทำการจัดกิจกรรม 4 สาขาใหญ่ ได้แก่ “บรรยายชมท้องถิ่น” “เล่นเกมในสถานที่จริง” “นิทรรศกาลพิเศษเสียงและภาพ” และ “การฉายภาพยนตร์” รวม 12 รอบ ที่จะนำทุกท่านเที่ยวชมและสัมผัสทัศนียภาพระบบนิเวศวิทยาในทางมนุษยศาสตร์และวัฒนธรรมที่อยู่นอกแผนการพัฒนาของเขตซิ่นอี้

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top