TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลวัฒนธรรมสีโข่ว 2019

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2019-05-23

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2019-10-30

301

เทศกาลวัฒนธรรมสีโข่ว 2019
เวลาที่จัดกิจกรรม
2019-04-01~2019-06-30
สถานที่จัดกิจกรรม
ศาสเจ้าซงซันฉือโย่วกง, เขตซงซาน, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา: 2019-04-01~2019-06-30
สถานที่: ศาสเจ้าซงซานฉือโย่วกง (เขตซงซาน นครไทเป)

ในสมัยราชวงศ์ชิงเขตซงซานมีชื่อเรียกว่า “มณฑลซูโจวเล็ก”เป็นจุดชมวิวที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดอย่างไม่มีที่ใดเทียบเทียมได้ในแถบไทเป

ปัจจุบันที่นี่ยังคงคึกคักเหมือนในอดีต โดยมีศาลเจ้าซงซานฉือโย่วกงเป็นจุดศูนย์กลางที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางศาสนาแบบดั้งเดิมไว้ เป็นที่รวบรวมแรงใจของคนในชุมชนร่วมกันสนับสนุน “เทศกาลวัฒนธรรมสีโข่ว”เพื่อช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับวัฒนธรรมในท้องถิ่น

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top