TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลเรือมังกร 2019 ความสุขริมฝั่งแม่น้ำไทเป

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2019-05-23

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2019-05-23

1458

เทศกาลเรือมังกร 2019 ความสุขริมฝั่งแม่น้ำไทเป
เวลาที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
สวนสาธารณะริมน้ำต้าเจีย, เขตจงซาน, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา:2019-06-07~2019-06-09
สถานที่:สวนสาธารณะริมน้ำต้าเจีย

ในปีนี้ จัดกิจกรรมขึ้นโดยมีหัวข้อ “นครโลฮาส(Lohas) ไทเปดีที่สุด” เป็นหลัก จากกิจกรรมเทศกาลเรือมังกรหรือเทศกาลตวนอู่ ช่วยให้พี่น้องประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจว่าเทศกาลเรือมังกร ไม่ได้เป็นเพียงการสืบทอดวัฒนธรรมโบราณหรือเป็นเพียงการแสดงความสามารถในการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งแสดงแรงบันดาลใจของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วย

อยากให้ทุกท่านมาร่วมกันทำให้สวนสาธารณะริมน้ำต้าเจีย ไทเป มีชีวิตชีวาขึ้น ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความเป็นนครโลฮาสที่ “ดีที่สุด”

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top