TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

กิจกรรมชุด – ชาวจีนแคะอยู่ในซอย

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2019-09-24

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2019-09-24

862

กิจกรรมชุด – ชาวจีนแคะอยู่ในซอย
เวลาที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
Aly. 12, Ln. 265, Sec. 4, Xinyi Rd., เขตซิ่นอี้, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา: 2019-08-30~2019-10-18
สถานที่: Aly. 12, Ln. 265, Sec. 4, Xinyi Rd., Da’an Dist., Taipei City

ในปีนี้กิจกรรม “ชาวจีนแคะอยู่ในซอย” ได้เพิ่มรอบการแสดง จาก 7 รอบการแสดงในปีก่อน เพิ่มเป็น 12 รอบ โดยหวังเชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงให้มาร่วมสัมผัสวัฒนธรรมของชาวจีนแคะในรูปแบบที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน!

นอกจากนี้ เพื่อที่จะให้วัฒนธรรมชาวจีนแคะหยั่งรากลึก ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมให้มีเรียนรู้สัมผัสวัฒนธรรมชาวจีนแคะและเรียนภาษาจีนแคะที่หลากหลาย เพื่อให้วัฒนธรรมชาวจีนแคะสืบทอดต่อไป

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top