TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลคืนสีขาวไทเป 2019

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2019-09-24

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2019-09-24

380

เทศกาลคืนสีขาวไทเป 2019
เวลาที่จัดกิจกรรม
2019-10-05~2019-10-06
สถานที่จัดกิจกรรม
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินต้าจื๋อถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซีหู, เขตเน่ยหู, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา: 2019-10-05~2019-10-06
สถานที่: สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินต้าจื๋อถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซีหู

เทศกาลคืนสีขาวไทเปในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยเลือกจัดขึ้นในเขตต้าจื๋อและเขตเน่ยหูของนครไทเป โดยมีพื้นที่หลักในการจัดกิจกรรมตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินต้าจื๋อไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซีหู โดยคาดว่าจะมีการจัดการแสดงอย่างน้อย 20 รอบ และจัดตั้งแสดงผลงานศิลปะในเวลากลางคืน 18 แห่ง
 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top