TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลน้ำพุร้อนไทเปประจำปี 2019

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2019-10-24

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2019-12-25

346

เทศกาลน้ำพุร้อนไทเป 2019
เวลาที่จัดกิจกรรม
2019-10-31~2019-11-04
สถานที่จัดกิจกรรม
ลานหน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเป่ยโถวใหม่, เขตเป่ยโถว, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา: 31 ตุลาคม 2019 ~ 04 พฤศจิกายน 2019
สถานที่: ลานหน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเป่ยโถวใหม่ (No. 700, Daye Rd., Beitou Dist., Taipei City)


เทศกาลน้ำพุร้อนไทเปในปีนี้เป็นงานเลี้ยงฉลองน้ำพุร้อนที่จัดขึ้นรอบๆ สถานีเป่ยโถวใหม่รวมเป็นเวลา 5 วัน! โดยได้รวบรวม “กิจกรรมนั่งรถบัสเที่ยวฟรี ของรถบัส ท่องเที่ยวไถวันห่าวสิงของไต้หวัน ( Taiwan Tourist Shuttle Bus) เส้นทางเป่ยโถว-จู๋จื่อหู สายเล็ก 9” ในช่วงที่จัดกิจกรรมนักท่องเที่ยวที่พักในโรงแรมในเมืองไทเปสามารถลงชื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงแรม ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสกับการเที่ยวชมวัฒนธรรมการแช่น้ำพุร้อนที่เป่ยโถวด้วยกัน

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top