TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลภาพยนตร์ไทเปประจำปี 2020

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2020-06-12

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2020-06-19

356

เทศกาลภาพยนตร์ไทเป 2020
เวลาที่จัดกิจกรรม
2020-06-25~2020-07-11
สถานที่จัดกิจกรรม
หอประชุมจงซาน โรงภาพยนตร์กวงเตี่ยนฮวาซาน โรงภาพยนตร์ VIESHOW CINEMAS ซิ่นอี, เขตจงเจิ้ง, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา:2020-06-25~2020-07-11
สถานที่:หอประชุมจงซาน โรงภาพยนตร์กวงเตี่ยนฮวาซาน โรงภาพยนตร์ VIESHOW CINEMAS ซิ่นอี
 

เทศกาลภาพยนตร์ไทเปอาศัยการจัดนิทรรศการภาพยนตร์ กิจกรรม เวิร์กช็อปและความร่วมมือกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ สร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้สร้างภาพยนตร์อิสระและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในเอเชีย จนกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการสร้างภาพยนตร์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์และผู้ชมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อรักษาความยืดหยุ่นของนวัตกรรรมในการสร้างสรรค์และสิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ คงไว้ซึ่งความเป็นไปได้ในการจัดนิทรรศการภาพยนตร์ในแบบฉบับคนรุ่นใหม่
 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top