TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลเล่นน้ำ ณ เมืองไทเปประจำปี 2020

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2020-07-13

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2020-07-13

294

เทศกาลเล่นน้ำ ณ เมืองไทเปประจำปี 2020
เวลาที่จัดกิจกรรม
2020-07-18~2020-08-30
สถานที่จัดกิจกรรม
No. 1, Siyuan St. (สวนการประปาน้ำไทเป), เขตจงเจิ้ง, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา: 18 ก.ค. 2020-30 ส.ค. 2020
สถานที่: สวนการประปาน้ำไทเป(No. 1, Siyuan St., Zhongzheng Dist., Taipei City)


สวนน้ำของเทศกาลน้ำไทเปเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในทุกฤดูร้อนของเมืองไทเป! สวนหมู่บ้านริมน้ำที่เปิดอยู่ภายในสวนและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นน้ำ มีพื้นที่เล่นน้ำที่สนุกสนาน คึกครื้นและน่าสนใจ  มีคำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมจากเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังมีกการจัดแสดงนิทรรศการ ช่วยให้นักท่องเที่ยวและผู้ปกครองเพลิดเพลินไปกับชีวิตฤดูร้อนที่มีความสุข!

สวนน้ำมีการเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกวันและวัดคุณภาพน้ำทุกชั่วโมง เป็นหนึ่งในสถานที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยที่สุดไทเป  เด็ก ๆ มีความสุข ผู้ปกครองก็สามารถวางใจได้!
 

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top