TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

กวนตู้ นก และศิลปะ ไปใช้ชีวิตที่กวนตู้กันเถอะ

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2020-10-13

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2020-10-13

366

กวนตู้ นก และศิลปะ ไปใช้ชีวิตที่กวนตู้กันเถอะ
เวลาที่จัดกิจกรรม
2020-10-17~2020-12-31
สถานที่จัดกิจกรรม
55, Guandu Road (สวนสาธารณะธรรมชาติกวนตู้), เขตเป่ยโถว, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา: 17 ต.ค. 2020-31 ธ.ค. 2020
สถานที่: สวนสาธารณะธรรมชาติกวนตู้ (55, Guandu Road, Beitou District, Taipei City)

กวนตู้มีพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป และยังเป็นที่อยู่อาศัยสำคัญที่สุดของนกอพยพมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ในปีนี้เราจะรวมงานใหญ่ทั้ง 3 งานเข้าด้วยกัน ได้แก่ เทศกาล Fun กวนตู้  กิจกรรมชมนก และเทศกาลนานาชาติดูนกไทเป รอคอยการผสมผสานงานศิลปะร่วมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และขอเชิญชวนทุกท่านเพลินเพลินกับการใช้ชีวิตใหม่ที่สวยงามในกวนตู้
 
  • กิจกรรมชมนก:ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคมถึงวันที่ 18 
  • เทศกาล Fun กวนตู้:24 ตุลาคม
  • เทศกาลนานาชาติดูนกไทเป:ตั้งแต่วันที่ 1 ฤศจิกายนถึงวันที่ 31 ธันวาคม

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top