TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลดอกคาลล่าลิลลี่และเทศกาลดอกไฮเดรนเยีย ณ ทะเลสาบจู๋จื่อหประจำปี 2564

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-03-10

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-03-23

1086

เทศกาลดอกคาลล่า ลิลลี่และเทศกาลดอกคาลล่า ลิลลี่ ทะเลสาบจู๋จื่อหู 2021
เวลาที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
ไร่เกษตรบริเวณทะเลสาบจู๋จื่อหู เขาหยางหมิงซาน, เขตเป่ยโถว, นครไทเป ไต้หวัน
ระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การประกาศข่าวสารล่าสุดให้ยึดประกาศจากเว็บไซต์ทางการเป็นหลัก

เทศกาลดอกคาลล่าลิลลี่ ณ ทะเลสาบจู๋จื่อหู : 2021-03-26~2021-04-25
เทศกาลดอกไฮเดรนเยีย ณ ทะเลสาบจู๋จื่อหู : 2021-05-22~2021-06-20

สถานที่ : สวนเกษตรกรรม ณ บริเวณทะเลสาบจู๋จื่อหูในเขาหยางหมิงซาน

ดอกคาลล่าลิลลี่สีขาวที่ทะเลสาบจู๋จื่อหูจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปี ขอเรียนเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมดอกคาลล่าลิลลี่ เก็บดอกคาลล่าลิลลี่ และลิ้มลองรสชาติอาหารพื้นเมืองสุดแสนอร่อยได้ที่ทะเลสาบจู๋จื่อหู

ดอกไฮเดรนเยียหลากสีจะเริ่มผลิดอกบานเต็มทั่วสวนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป สวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณอันแสนสวยงามเป็นจุดถ่ายรูปกลางแจ้งยอดฮิต แนะนำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของทะเลดอกไม้อันสุดแสนโรแมนติก!

※เนื่องจากว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายความเสี่ยงในการติดเชื้อในขณะที่รวมตัวกันในช่วงที่มีโรคระบาด จึงขอแนะนำระหว่างที่มาเทียวชมในงานขอทุกท่านได้โปรดสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top