TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลแสงแห่งเป่าจ้างเหยียน 2021

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-04-16

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-04-16

701

เทศกาลแสงแห่งเป่าจ้างเหยียน 2021
เวลาที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
หมู่บ้านศิลปะเป่าจ้างเหยียน, เขตจงเจิ้ง, นครไทเป ไต้หวัน
ระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การประกาศข่าวสารล่าสุดให้ยึดประกาศจากเว็บไซต์ทางการเป็นหลัก

เวลา:2021-03-27~2021-05-09
สถานที่: หมู่บ้านศิลปะเป่าจ้างเหยียน (ปิดวันจันทร์) 

“เทศกาลแสงแห่งเป่าจ้างเหยียน 2021” ที่เริ่มต้นด้วยธีม "บ้าน" ในแนวคิดที่จะให้เป่าจ้างเหยียนเป็นสถานที่สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และใช้ "แสง" เป็นสื่อกลางในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพื่อตีความของสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงได้หลากหลายกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและสิ่งแวดล้อม
เทศกาลแสงแห่งเป่าจ้างเหยียน 2021

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top