TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลวัฒนธรรมเป่าเซิง 2021

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-05-20

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-05-20

986

เทศกาลวัฒนธรรมเป่าเซิง 2021
เวลาที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
วัดเป่าอานกง ต้าหลงต้ง, เขตต้าถง, นครไทเป ไต้หวัน
ระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การประกาศข่าวสารล่าสุดให้ยึดประกาศจากเว็บไซต์ทางการเป็นหลัก

เวลา: 2021-04-15~2021-06-27
สถานที่: วัดเป่าอานกง ต้าหลงต้ง

เทศกาลวัฒนธรรมเป่าเซิงเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่พัฒนามาจากพิธีฉลองวันคล้ายวันประสูตรของเทพเจ้าเป่าเซิงต้าตี้ในวันที่ 15 เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติจีนของวัดเป่าอานกงในเขตต้าหลงต้ง นอกจากจะมีพิธีบวงสรวงแบบดั้งเดิมแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่นบริการตรวจสุขภาพฟรี และการสัมมนาทางวิชาการเป็นต้น

เทศกาลวัฒนธรรมเป่าเซิงเป็นกิจกรรมเซ่นไหว้เทพเจ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของประเพณีไต้หวัน ที่ผสมผสานควาสุนทรียภาพในชีวิต มนุษยศาสตร์และศิลปะไว้ด้วยกัน และยังรวมเอาความเก่าแก่กับความทันสมัยไว้ด้วยกัน ที่มีความสนุกคึกคักมาก

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top