TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

นิทรรศการศิลปะสิ่งแวดล้อมชนเผ่าฮากกา ณ กรุงไทเป ประจำปี 2021

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-08-20

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-08-20

957

นิทรรศการศิลปะสิ่งแวดล้อมชนเผ่าฮากกา ณ กรุงไทเป ประจำปี 2021
เวลาที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
No.2, Sec.3, Dingzhou Rd., เขตจงเจิ้ง, นครไทเป ไต้หวัน

สวนสนุกวัฒนธรรมชนเผ่าฮากกาในไทเป เป็นสวนสนุกที่ได้มีการรวบรวมวัฒนธรรมของชนเผ่าฮากกาหลากหลายมากมายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งปีนี้ "นิทรรศการศิลปะสิ่งแวดล้อมชนเผ่าฮากกา ณ กรุงไทเป " ได้มีการเชิญนักศิลปะทั้งหมด 5 กลุ่มมาเข้าร่วมงานในหัวข้อ "นิเวศวิทยา การผลิต และการดำรงชีวิต" โดยการใช้พื้นที่สวนสาธารณะเป็นฐานจัดงานในครั้งนี้ บวกกับการอาศัยการผสมผสานลักษณะเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะของพื้นที่กลางแจ้งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่างๆ เพื่อให้สวนสนุกแห่งนี้กลายเป็นสถานที่จัดงานแสดงนิทรรศการอันตระการตา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top