TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

นิทรรศการงานแสดงภาพสถาปัตยกรรมร้อยปีของไทเป

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-12-08

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-12-15

793

นิทรรศการงานแสดงภาพสถาปัตยกรรมร้อยปีของไทเป
เวลาที่จัดกิจกรรม
จันทร์ถึงอาทิตย์ 9:30~17:00
สถานที่จัดกิจกรรม
NO.98,Yanping South Road,, เขตจงเจิ้ง, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา: 24 พ.ย. 2021-02 ม.ค. 2022
สถานที่:เลขที่ 98 ถ.เหยียนผิงใต้ เขตจงเจิ้ง นครไทเป (ชั้น 2 ห้องจงซัน)

นิทรรศการงานแสดงภาพสถาปัตยกรรมอายุนับร้อยปีที่ห้องจงซันในเมืองไทเป ที่ใช้เทคโนโลยีการฉายภาพในการแสดงภาพสิ่งปลูกสร้างรูปแบบใหม่ของไทเปในสมัยที่ถูกญี่ปุ่นปกครอง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างที่คลาสสิกที่ไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน เทำให้ภาพสิ่งปลูกสร้างที่ได้สูญหายไปแล้วกลับมาปรากฎสู่สายตาสาธารณชนอีกครั้ง จากภาพในรูปแบบวีดิทัศน์ที่ช่วยให้เข้าใจว่าในอดีตไทเปนั้นเคยมีความคลาสสิกเพียงใด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top