TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

มาเที่ยวชมนิทรรศการงานแสดง "อะไรคือการท่องเที่ยวด้วยกระเช้าลอยฟ้าเมาคง" ขนาดเล็กด้วยกัน

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2022-04-13

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2022-04-13

550

มาเที่ยวชมนิทรรศการงานแสดง "อะไรคือการท่องเที่ยวด้วยกระเช้าลอยฟ้าเมาคง" ขนาดเล็กด้วยกัน
เวลาที่จัดกิจกรรม
9:00-17:00(หยุดทุกวันจันทร์)
สถานที่จัดกิจกรรม
Tieguanyin Baozhong Tea R&D and Promotion Center, เขตเหวินซาน, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา:2022-03-18~2022-04-24
สถานที่: Tieguanyin Baozhong Tea R&D and Promotion Center,Songshan District, Taipei City

※ระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การประกาศข่าวสารล่าสุดให้ยึดประกาศจากเว็บไซต์ทางการเป็นหลัก

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง 24 เมษายน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาใบชาได้มีการจัดงานนิทรรศการแสดง "อะไรคือการท่องเที่ยวด้วยกระเช้าลอยฟ้าเมาคง" ขนาดเล็กขึ้น เป็นการ นำเสนอเอกลักษณ์พิเศษของกระเช้าลอยฟ้าเมาคง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและความงดงามของสี่ฤดูกาลผ่านรูปภาพและการบรรยายข้อความ เป็นงานแสดงที่มีการรวบรวมองค์ประกอบปัจจัยเกี่ยวกับกระเช้าลอยฟ้าเมาคง การท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธรรมชาติ มนุษยชาติ ครอบครัวและขนบประเพณีธรรมเนียมวัฒนธรรม นอกจากนี้ในงานยังมีบอร์ดแสดงคำถามและคำตอบเชิงโต้ตอบระหว่างกันเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของงานอีกด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

:::

สถานที่จัดกิจกรรม

Top