TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

2022 งานนิทรรศการชื่นชมดอกบีโกเนียที่ซื่อหลินกวนตี่

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2022-05-11

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2022-05-11

672

2022 งานนิทรรศการชื่นชมดอกบีโกเนียที่ซื่อหลินกวนตี่
เวลาที่จัดกิจกรรม
8:30-17:00
สถานที่จัดกิจกรรม
Shilin Residence Park, เขตซื่อหลิน, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา: 2022-04-02~2022-05-22
สถานที่: Shilin Residence Park, Shilin District, Taipei City

※ระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การประกาศข่าวสารล่าสุดให้ยึดประกาศจากเว็บไซต์ทางการเป็นหลัก

นิทรรศการชมดอกบีโกเนียที่บ้านพักอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คที่เขตซื่อหลิน (หรือซื่อหลินกวนตี่) ประจำปี
2565 จะจัดขึ้นที่ศาลาซินหลัน ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม นิทรรศการนี้ได้มีการรวบรวมดอก
บีโกเนียราว 100 ชนิด

ต้นบีโกเนียบางชนิดเนื่องจากมีรูปร่าง สี และสภาพพื้นผิวเอกลักษณ์โดดเด่นจึงทำให้มีสัญลักษณ์พิเศษเฉพาะพิเศษตัว ส่วนต้นบีโกเนียบางชนิดก็ดูน่ารักชวนหลงใหลเพราะความหลากหลายสีสันของดอกไม้ ชอเรียนเชิญมาท่องเที่ยวที่ซื่อหลินกวนตี่เพื่อสำรวจรูปร่างที่หลากหลายของต้นดอกบีโกเนียประเภทต่างๆ ไปด้วยกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top