TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

รถไฟ

จุดยึด
สถานีรถไฟไทเป สถานีรถไฟไทเป

ระบบการขนส่งทางรถไฟของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในตำแหน่งเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟรอบเกาะไต้หวัน ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเข้าหากัน ให้บริการด้วยรถไฟที่มีทั้งความสบายและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ที่ตั้งของสถานีรถไฟไทเป เป็นที่ตั้งของสำนักงานบริหารของการรถไฟแห่งไต้หวัน รถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าใต้ดินไทเป ซึ่งเป็นสถานีใต้ดินที่รวมรถไฟทั้งสามอย่างนี้เข้าด้วยกัน บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟไทเปยังมีสถานีขนส่ง เช่นสถานีขนส่งไทเปเป็นต้น ไม่เพียงแต่จุดเชื่อมโยงการเดินทางในเขตภาคเหนือของไต้หวัน แต่ยังเป็นสถานีรถไฟที่มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุดของไต้หวันอีกด้วย

ข้อมูลการจองตั๋ว

สายตรงจองตั๋วรถไฟ 24 ชั่วโมง

สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของเขตต่างๆ กรุณากด 412-1111 เพื่อโทรเข้าโดยตรง หลังจากโทรติดแล้วกรุณากดหมายเลข 333#。

บริการติดต่อสอบถามสำหรับลูกค้า

โทรศัพท์ติดต่อสอบถามของ: 0800-765-888、 +886-2-23702727
สถานีไทเป. โทรศัพท์บริการลูกค้า: +886-2-2371-3558 เวลาทำการ: 0600~24:00

สถานีรถไฟไทเป


ที่ตั้ง: เลขที่ 3 ถ.เป่ยผิงตะวันตก เขตจงเจิ้ง นครไทเป MAP
โทรศัพท์บริการลูกค้า: +886-2-23713558、+886-2-23141223 เวลาทำการ: 0600~24:00

ข้อมูลการต่อรถ

ต่อรถไฟฟ้า/รถไฟความเร็วสูง

สถานีใต้ดินของสถานีรถไฟไทเป ที่รวบรวมสถานรถไฟ รถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าใต้ดินไว้ด้วยกัน หลังจากออกจากชานชาลาแล้ว ที่ตำแหน่งตู้รถที่ 11 ของทุกชานชาลา สามารถเชื่อมต่อไปชั้นล่าง ไปถึง B3 ฝั่งตรงข้ามของประตูอัตโนมัติเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ส่วนด้านขวาเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูง

ต่อรถประจำทางในเขตตัวเมือง

มีรถประจำทางหลายสายที่วิ่งผ่านสถานีรถไฟไทเป มีการคมนาคมที่สะดวกมาก

ต่อรถประจำทางระหว่างจังหวัด -สถานีขนส่งไทเป

“สถานีขนส่งไทเป” ตั้งอยู่ข้างสถานีรถไฟไทเป เป็นศูนย์กลางการขนส่งแบบผสมที่รวบรวมเอารถประจำทางระหว่างจังหวัด รถไฟ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าสายสนามบินไว้ด้วยกัน ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่โซน Q square และโซนสถานีขนส่ง ในส่วนของโซน Q squar ประกอบด้วยอาคารบ้านเรือน โรงแรมและศูนย์การค้า

Top