TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ศิลปินทั้งในและต่างประเทศรวมตัวกันสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่จู๋จื่อหู ขึ้นเขาชม 6 ผลงานศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2018-08-08

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2018-08-08

689

เพื่อผลักดันทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติของหมู่บ้านจู๋จื่อหู ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมแนวคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ สมาคมพัฒนาชุมชนหูเถียน เขตเป่ยโถวได้เชิญศิลปินทั้งในและต่างประเทศรวม 6 ท่านให้เข้ามาพักอยู่ในชุมชนหูเถียนตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน และใช้ชีวิตความเป็นอยู่และการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันในหมู่บ้านเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ใช้เวลา 14 ในการรวบรวมวัสดุธรรมชาติภายในท้องถิ่น ลงมือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ผลงานทั้งหมดถูกสร้างเสร็จอย่างราบรื่นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเอกลักษณ์ทางด้านมนุษยศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ผลงานศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้ง 6 ชิ้นนี้ ถูกจัดแสดงอยู่ที่จู๋จื่อหู จะจัดแสดงจนกว่าผลงานจะย่อยสลายกับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง

ศิลปินทั้งในและต่างประเทศรวมตัวกันสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่จู๋จื่อหู ขึ้นเขาชม 6 ผลงานศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม
ศิลปินทั้งในและต่างประเทศรวมตัวกันสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่จู๋จื่อหู ขึ้นเขาชม 6 ผลงานศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม
ศิลปินทั้งในและต่างประเทศรวมตัวกันสร้างผลงานสร้างสรรค์ที่จู๋จื่อหู ขึ้นเขาชม 6 ผลงานศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top