TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลอาหารอร่อยตลาดกลางคืนไทเป 2018

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2018-07-08

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2018-08-08

444

เวลา: 2018-07-21~2018-08-10
สถานที่: ตลาดกลางคืนหนิงเซี่ย และตลาดกลางคืนอื่นๆ ในไทเป รวม 6 แห่ง

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดกลางคืนที่เป็นเอกลักษณ์ของไทเป เทศบาลนครไทเปได้จัดกิจกรรม “เทศกาลอาหารอร่อยตลาดกลางคืนไทเป” ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 แล้ว เพื่อยกระดับตลาดกลางคืน ทำให้อาหารในตลาดกลางคืนไม่ได้เป็นเพียงอาหารพื้นเมืองธรรมดาๆ สำหรับประชาชนทั่วไป เดินเที่ยวในตลาดกลางคืนก็สามารถลิ้มรสอาหารอร่อยระดับดาวมิชลินได้ และยังเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ตลาดกลางคืนก้าวสู่ตลาดนานาชาติเพิ่มมากขึ้น

ในปีนี้ ตลาดกลางคืนของไทเปที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ตลาดกลางคืนหัวซี ตลาดกลางคืนกวางโจว ตลาดกลางคืนหนิงเซี่ย ตลาดกลางคืนเหลียวเซี่ย ตลาดกลางคืนหลินเจียง ตลาดกลางคืนเหยียนซัน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมทั้งในสถานที่จริงและทางอินเทอร์เน็ตตลอดวันหยุดปิดภาคฤดูร้อนนี้ นอกจากนี้ในตลาดกลางคืนยังมีกิจกรรมที่น่าสนุกและน่าสนใจอีกมากมาย

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top