TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

“TOGETHER WE GLOW” เทศกาลโคมไฟไทเป 2020 โคมไฟสร้างสรรค์ส่องสว่างทั่วเขตตะวันออกและตะวันตก

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2020-02-07

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2020-02-07

1678

“TOGETHER WE GLOW” เทศกาลโคมไฟไทเป 2020 โคมไฟสร้างสรรค์ส่องสว่างทั่วเขตตะวันออกและตะวันตก
▲เวลา:
2020-02-08~2020-02-16
▲สถานที่:
ทางตะวันตกของเขตว่านหัว: ส่วนถนนจงหัว ซีเหมินติง เป่ยเหมิ่น
ทางตะวันออก: แถวสถานี Nan gang และ Nanxing Park

เทศกาลโคมไฟไทเป 2020 แบ่งสถานที่จัดงานออกเป็นสองส่วนใหญ่ได้แก่เขตตะวันออก และเขตตะวันตก เพื่อให้ทุกคนเดินออกจากถ้ำที่คุ้นเคยไปยังเล่นเขตพื้นที่ของกันและกันหรือเล่นเกมอย่างสนุกสนานในปีชวด เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากการเป็นผู้ชน มากเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง ให้ตัวเองได้เป็นตัวละครเอกในงานเฉลิมฉลอง ลัดเลาะไปตามเขตตะวันออกและตะวันตกของไทเป ร่วมกันสัมผัสและเป็นพยานให้เมืองไทเปที่แท้จริง

เนื่องจากในช่วงงานเทศกาลโคมไฟมีผู้คนเข้าร่วมชมกันจำนวนมาก ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมชมงานสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่ชมโคมไฟในเขตแสดงโคมไฟและร่วมกิจกรรมภายในงาน และทำความสะอาดมือบ่อยๆ สำหรับประชาชนที่มีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตน ไม่เข้าร่วมกิจกรรมขนาดใหญ่เช่นงานเทศกาลโคมไฟ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการสัมผัสติดเชื้อในระยะใกล้

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top