TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลวัฒนธรรมเป่าเซิงประจำปี 2563

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2020-03-12

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2020-03-30

1261

เทศกาลวัฒนธรรมเป่าเซิง 2020
เวลา:
 24 มีนาคม 2563 - 20 กรกฎาคม 2563
สถานที่: ศาลเจ้าต้าหลงโต้งเป่าอางกง (No. 61, Hami St., Datong Dist., Taipei City)

วัดเป่าอางกง ต้าหลงโต้ง ได้จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมเป่าเซิง ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่พัฒนามาจากพิธีเฉลิมฉลองในวันคล้ายวันเกิดของเทพเจ้าเป่าเซิงต้าตี้ โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติจีนของทุกปี

เทศกาลวัฒนธรรมเป่าเซิงเป็นพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าแบบโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของไต้หวัน ผสมผสานความสุนทรีในชีวิต มนุษยศาสตร์ วัฒนธรรมและศิลปะเข้าไว้ด้วยกัน ที่มีทั้งความเก่าแก่และความร่วมสมัย จนกลายเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมีสีสันและชีวิตชีวา
 

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top