TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เทศกาลโคมไฟไทเป สมบัติล้ำค่าโลกใหม่ 2021

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-01-21

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-02-09

597

งานเทศกาลแสดงโคมไฟไทเปในปี 2021 จะถูกเลื่อนกำหนดการออกไป เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดโควิด สำหรับข่าวสารกิจกรรมล่าสุดสามารถดูได้ในเว็บไซต์

สถานที่: ด้านเหนือจากถนนกุ้ยหยางไปทางทิศใต้จนถึงถนนเหมิงเจี่ยเอเวอร์นิว ด้านตะวันตกจากถนนซีหยวนไปทางทิศตะวันออกจนถึงถนนคังติ้ง

ในปี 2021 เทศกาลโคมไฟไทเปจะถูกย้ายไปจัดที่ว่านหัวเป็นครั้งแรก โดยรวมเอาองค์ประกอบของเทศกาลโคมไฟนานาชาติที่ล้ำสมัยของไทเปเข้ากับเอกลักษณ์ในท้องถิ่นของว่านหัว ประกอบกับการฉายภาพ 3 มิติ การแสดงบนเวทีในแต่ละวันเป็นต้น เพื่อสร้างงานเทศกาลโคมไฟทีมีเอกลักษณ์ที่ผสมผสานความทันสมัยกับประเพณีดั่งเดิมไว้ด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทเป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top