TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

งานฉลองวันอีดไทเป 2021

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-04-20

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-04-20

1002

เวลา: 2021-05-16
สถานที่: สวนสาธารณะต้าอานเซินหลิน

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคที่บรรเทาลงในปีนี้ โดยคำนึงถึงการป้องกันโรคระบาดและการจัดกิจกรรมประเพณี งานฉลองวันอีดไทเปจะแบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ใหญ่ๆ ได้แก การแสดงบนเวทีกลางแจ้ง ตลาดฮาลาลและการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวัฒนธรรม พร้อมมีการจัดกิจกรรมในธีม “โรงภาพยนตร์สนามหญ้า”และ “ไมโครโฟนแห่งความสุข” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักกับวัฒนธรมของชาวมุสลิมมากยิ่งขึ้น
งานฉลองวันอีดไทเป 2021

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top