TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

นครไทเปตรวจสอบโรงแรมโดยรวม เพิ่มระดับการป้องกันโรคระบาดอย่างทั่วถึง

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-05-20

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-05-20

284

จากเหตุการณ์คลัสเตอร์โควิดในโรงแรมโนโวเทล เทศบาลนครไทเปได้ดำเนินการงานแนะแนวและตรวจสุขภาพในโรงแรมกักตัวไปก่อนล่วงหน้า และในเดือนเมษายน ทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบโรงแรมกักตัว 102 แห่งในนครไทเป

นอกจากนี้ ทีมให้คำปรึกษาทางการแพทย์ยังจะทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทุกเดือนว่าโรงแรมกักตัวนั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันโรคระบาดหรือไม่
นครไทเปตรวจสอบโรงแรมโดยรวม เพิ่มระดับการป้องกันโรคระบาดอย่างทั่วถึง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top