TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ประกาศเลื่อนการแข่งขันเรือมังกรนานาชาติไทเป 2021

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-06-11

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-06-11

419

ประกาศเลื่อนการแข่งขันเรือมังกรนานาชาติไทเป 2021
ระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การประกาศข่าวสารล่าสุดให้ยึดประกาศจากเว็บไซต์ทางการเป็นหลัก


เนื่องจากภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงในปัจจุบัน จึงขยายเวลาใช้มาตรการเฝ้าระวังโรคระบาด ระดับ 3 ทั่วประเทศไปจนถึงวันที่ 28 มิ.ย.
"การแข่งขันเรือมังกรนานาชาติไทเป 2021" เดิมมีกำหนดจัดงานที่ใต้สะพานต้าจื๋อ ริมแม่น้ำจีหลง ช่วงแม่น้ำต้าเจียในวันที่ 12-14 มิ.ย.ให้เลื่อนเป็นวันที่ 9-11 ต.ค.
 

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top