TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

สำนักงานการสื่อสารและการท่องเที่ยวมืองไทเปได้มีการเข้าร่วมสมาพันธ์ Hybrid City Alliance การจัดงานแบบไฮบริดอีเวนท์ (Hybrid Event)

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-07-22

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-07-23

เผยแพร่:臺北市政府觀光傳播局

800

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงทำให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นกระแสนิยมที่ไม่อาจทดแทนกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการประชุมและการจัดงานนิทรรศการระดับสากลต่างล้วนกำลังพัฒนาไปในทิศทางแบบการบูรณาการโดยการจำลองเสมือนจริง (Vertical Integration and Virtual)
สำนักงานการสื่อสารและการท่องเที่ยวมืองไทเปได้มีการเข้าร่วมสมาพันธ์ Hybrid City Alliance การจัดงานแบบไฮบริดอีเวนท์ (Hybrid Event)
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน เมืองไทเปได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก "สมาพันธ์ Hybrid City Alliance การจัดงานแบบไฮบริดอีเวนท์ (Hybrid Event)" อย่างเป็นทางการ เพื่อให้การช่วยเหลือแก่องค์กรต่างๆ สำหรับการจัดงานแบบไฮบริดอีเวนท์ โดยกลายเป็นเมืองที่ 3 ในเอเชียที่เข้าร่วมกลุ่มสมาพันธ์นี้

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top