TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

สำนักการสื่อสารและการท่องเที่ยวและย่านการค้ากระเช้าลอยฟ้าเมาคง (Maokong Gondola) ได้ร่วมกันเปิดตัว “ทีมงานเดลิเวอรี่แห่งเมาคง”

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-07-22

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-07-23

เผยแพร่:臺北市政府觀光傳播局

812

เพื่อเป็นการช่วยเหลือย่านการค้ากระเช้าลอยฟ้าเมาคง (Maokong Gondola) ให้สามารถฟันฝ่ากับกระแสการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดขึ้น สำนักงานการสื่อสารและการท่องเที่ยวได้ร่วมมือกับย่านการค้ากระเช้าลอยฟ้าเมาคง (Maokong Gondola) โดยการเปิดตัว “ทีมงานเดลิเวอรี่แห่งเมาคง”ด้วยการรวบรวมการให้บริการอาหารและการบูรณาการทางการตลาดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเพลิดเพลินแม้ช่วงที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันช่วงโรคระบาด แต่ก็สามารถมีความสุขกับการได้ลิ้มลองอาหารรสเลิศและชิมชากวนอิมจากย่านการค้ากระเช้าลอยฟ้าเมาคง
สำนักการสื่อสารและการท่องเที่ยวและย่านการค้ากระเช้าลอยฟ้าเมาคง (Maokong Gondola) ได้ร่วมกันเปิดตัว “ทีมงานเดลิเวอรี่แห่งเมาคง”

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

:::
Top