TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

นั่งรถไฟขบวน “ หมิงยื่อฮ้าว (The Future)” ท่องกรุงไทเป นั่งบอลลูนล่องฟ้าเที่ยวชมความงามของเมืองไถตง

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-08-20

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-08-20

356

เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศ เทศบาลเมืองไทเปและเทศบาลเทศมณฑลไถตงได้มีการร่วมมือกัน กับการผลิตบอลลูนขนาดยักษ์เพื่อเข้าร่วมงานงาน "นิทรรศการบอลลูนนานาชาติแห่งไต้หวัน" เป็นครั้งแรก โดยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะผสมผสานกับรถไฟท่องเที่ยวขบวน “หมิงยื่อฮ้าว (The Future)” และไลอ้อนทราเวล (Lion Travel) สำหรับการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวเชิงลึกด้วยรถไฟ

นั่งรถไฟขบวน “ หมิงยื่อฮ้าว (The Future)” ท่องกรุงไทเป นั่งบอลลูนล่องฟ้าเที่ยวชมความงามของเมืองไถตง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top