TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

สำนักประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้มีเปิดตัวชามู่จ้าทิกวนอิม (Muzha Tieguanyin) เป็นของฝากของระลึก ซึ่งเป็นชาที่ได้รับรางวัลจากกระเช้าลอยฟ้าเมาคงกรุงไทเป

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-08-20

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-08-20

928

ชามู่จ้าทิกวนอิม (Muzha Tieguanyin) เป็นหนึ่งในของฝากของระลึกท้องถิ่นที่สำคัญของเมืองไทเป ชาวไร่ชาในพื้นที่กระเช้าลอยฟ้าเมาคง ได้มีการเข้าร่วมการขายชาผ่านระบบออนไลน์ และได้มีการเปิดงานแข่งขันชาฤดูใบไม้ผลิยี่ห้อชามู่จ้าทิกวนอิม (Muzha Tieguanyin) ขึ้นอีกด้วย
สำนักประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้มีเปิดตัวชามู่จ้าทิกวนอิม (Muzha Tieguanyin) เป็นของฝากของระลึก ซึ่งเป็นชาที่ได้รับรางวัลจากกระเช้าลอยฟ้าเมาคงกรุงไทเป
สำนักงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งไทเปนอกจากจะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวมีการซื้อชาแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถจับคู่เครื่องดื่มชาที่มีเอกลักษณ์ฌโดดเด่นพิเศษเฉพาะ เช่น เค้กชาเขียว ชีสทิกวนอิม หลังจากที่ช่วงโรคระบาดคลี่คลายแล้ว เดินทางมาเที่ยวและนั่งดื่มชาที่กระเช้าลอยฟ้าเมาคง

 

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top