TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

"ระบบสัญญาณแจ้งเตือนปริมาณฝูงชนในสถานที่ท่องเที่ยวของกรุงไทเป" ที่รับข้อมูลความหนาแน่นของฝูงชนในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมได้แบบเรียลไทม์

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-08-20

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-10-13

922

สำนักงานสารสนเทศและการท่องเที่ยวได้เปิดตัว "ระบบสัญญาณแจ้งเตือนปริมาณฝูงชนในสถานที่ท่องเที่ยว" ที่เป็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนปริมาณความหนาแน่นของฝูงชนในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมจำนวน 11 แห่งในกรุงไทเป โดยรวบรวมข้อมูลภาพสถานที่ท่องเที่ยว สภาพภูมิอากาศ สภาพการจราจรในบริเวณโดยรอบและข้อมูลสถานที่จอดรถเป็นต้นในรูปแบบเรียลไทม์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียกดูล่วงหน้าก่อนที่จะออกเดินทาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกับฝูงชนในช่วงที่มีโรคระบาด


รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

:::
Top