TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วรรณกรรม วนิลา อาหารรสเลิศแบบทัวร์ครึ่งวัน

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-09-24

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-09-24

835

ไปชมภูมิทัศน์ของวนิลาในเขตต้าอานบนยอดเขาคางคก (Toad Mountain) การปลูกวนิลาและพืชผักสมุนไพรแบบออร์แกนิก จากนั้นไปที่โถงรับแขกของยอดเขาคางคกเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามด้วยการไปเดินเล่นที่มหาวิทยาลัยลือชื่อของไต้หวันอย่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University) ชื่นชมผลงานประติมากรรมการแกะสลัก และสุดท้ายไปเดินช้อปปิ้งย่านตลาดไนท์มาร์เก็ตที่กงก๋วน (Gongguan) จบทริปการทัวร์ครึ่งวันเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่สุดแสนจะโรแมนติก

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วรรณกรรม วนิลา อาหารรสเลิศแบบทัวร์ครึ่งวัน

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top