TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

2022 เทศกาลชมดอกคาลลาลิลลี่ที่จู๋จือหู่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2022-04-13

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2022-04-13

96

เทศกาลชมดอกคาลล่าลิลลี่ได้เริ่มเปิดงานแล้วตั้งแต่เมื่อ 25 มีนาคม โดยงานครั้งนี้เป็นการออกแบบดอกไม้ด้วยธีมดอกคาลล่าลิลลี่ที่ประตูทางเข้าหลักของงาน ซึ่งในช่วงเทศกาลดอกไม้ผลิยังมีการจัดงานท่องเที่ยวในเขตจู๋จือหู่ขนาดเล็ก ไกด์นำเที่ยวชมระบบนิเวศน์และฉบับซ่อนเร้น กิจกรรมชุด "การรับประทานอาหารในทุ่งดอกไม้" ขอเรียนเชิญเพื่อน ๆ ทุกคนที่ขึ้นมาชมในงานร่วมสนุกท่องเที่ยวไปกับเรา สัมผัสกับบรรยากาศแสนโรแมนติกที่ไม่เหมือนบนยอดเขาหยางหมิงซาน
2022 เทศกาลชมดอกคาลลาลิลลี่ที่จู๋จือหู่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top