TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ปรับปรุงศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวซีเหมินติงโฉมใหม่ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2023-06-12

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2023-07-19

248

หลังใช้เวลาในการปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่นานกว่า 5 ปี วันนี้เปิดตัวซีเหมินติงด้วยภาพลักษณ์โฉมใหม่ นอกจากการให้บริการที่แสนจะสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ให้บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ำที่เป็นมิตร พื้นที่อ่านหนังสือและพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว และการให้บริการรับฝากสัมภาระและอื่นๆ 
ปรับปรุงศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวซีเหมินติงโฉมใหม่ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
ภายในอาคารมีชานระเบียงที่โปร่งโล่งรับแสง มีการแสดงภาพวาดเชิงวัฒนธรรม ภาพวาดพันธุ์ไม้ และยังมีแผนที่ท่องเที่ยวในเขตซีเหมินติง เชื่อว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ซีเหมินติงจะสามารถเที่ยวอย่างวางใจและสะดวกสบายมากขึ้น
ปรับปรุงศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวซีเหมินติงโฉมใหม่ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top