TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น "ตั๋วเหมาจ่ายเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสถานีสนามบินและรถไฟฟ้าสายไทเป" เริ่มจำหน่ายวันที่ 1 สิงหาคม

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2023-08-16

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2023-08-16

392

ในวันที่ 1 สิงหาคม รถไฟฟ้าสนามบินเถาหยวนและรถไฟฟ้าไทเปร่วมกันเปิดตัว "ตั๋วเหมาจ่ายเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสถานีสนามบินและรถไฟฟ้าสายไทเป" ซึ่งสามารถหาซื้อได้จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่สำคัญ ซึ่งตั๋วเหมายจ่ายนี้เป็นตั๋วเชื่อมระหว่างตั๋วเครื่องบิน โรงแรมและของขวัญพิเศษต่างๆ โดยมีให้เลือกหลายแพคเกจ หลัง จากซื้อตั๋วแล้วจะได้รับ QR Code ชุดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปแลกเป็นตั๋วจริงได้ที่สถานีที่กำหนด (เวลาที่แลกต้องแสดงหนังสือเดินทาง) สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์จัดงาน

สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น "ตั๋วเหมาจ่ายเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสถานีสนามบินและรถไฟฟ้าสายไทเป" เริ่มจำหน่ายวันที่ 1 สิงหาคม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top