TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Âm nhạc cuối tuần không ngắt điện Đài Bắc 2018

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2018-09-20

Ngày cập nhật:2018-09-20

604

Âm nhạc cuối tuần không ngắt điện Đài Bắc 2018
Thời gian hoạt động
Địa điểm hoạt động
No.101, Sec. 7, Zhongxiao E. Rd., Khu Nam Cảng, Thành phố Đài Bắc Taiwan
Thời gian:2018-09-01~2018-11-30
Địa điểm: Phòng biểu diễn Trung tâm âm nhạc thịnh hành Đài Bắc (No.101, Sec. 7, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei City)

Thành phố tràn đầy âm nhạc, âm nhạc tràn ngập cuộc sống.

Thông qua việc cung cấp diễn đàn phát biểu cho người sáng tác, giúp cho người làm âm nhạc mới có cơ hội trực tiếp đối diện với quần chúng / thị trường, và khai thác nhân tài sáng tác âm nhạc có tiềm lực, cũng tương ứng đào tạo thói quen nghe đọc của quần chúng; ngoài ra, với không gian trình bày biểu diễn khác nhau và trung gian loại hình âm nhạc, hy vọng phát triển mô hình trình bày biểu diễn nội dung hình that, mở rộng thị trường biểu diễn âm nhạc thịnh hành, từ đó thử nghiệm và định vị phương hướng tương lai của âm nhạc thịnh hành Đài Loan.
 

Ảnh liên quan

Hoạt động gần đây

Thêm nhiều hoạt động
Top