TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Ngày Hội Vui Chơi Bắc Đầu 2019|Rừng Và Tâm Đồng Lạc, Thân Và Tâm Sống Vui

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2019-04-17

Ngày cập nhật:2019-04-17

541

Ngày Hội Vui Chơi Bắc Đầu 2019|Rừng Và Tâm Đồng Lạc, Thân Và Tâm Sống Vui
Thời gian hoạt động
2019-03-09~2019-05-19
Địa điểm hoạt động
No. 700, Daye Rd., Khu Bắc Đầu, Thành phố Đài Bắc Taiwan
Thời gian: 2019-03-09~2019-05-19
Địa điểm: Trạm tàu điện ngầm Tân Bắc Đầu(No. 700, Daye Rd., Beitou Dist., Taipei City)

Thông qua hoạt động của 2 chủ đề lớn "Loạt Rừng" và "Loạt Tâm", đưa mọi người cùng đi vào rừng núi Bắc Đầu, theo đuổi sức khỏe của thân tâm linh, khám phá quan hệ mới với rừng cây, và cũng trong quá trình này tìm hiểu quan hệ giao lưu nhân tế giữa người với người, tìm thấy cuộc sống an lạc đích thực!

Ảnh liên quan

:::

Địa điểm hoạt động

Hoạt động gần đây

Thêm nhiều hoạt động
Top