TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Triển lãm nghệ thuật trực tuyến đặc biệt “Đài Bắc - Bắt đầu từ chúng ta”

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2021-07-22

Ngày cập nhật:2021-07-22

238

Triển lãm nghệ thuật trực tuyến đặc biệt “Đài Bắc - Bắt đầu từ chúng ta”
Thời gian hoạt động
2021-06-15~2021-08-31
Địa điểm hoạt động
, Khu Bắc Đầu, Thành phố Đài Bắc Taiwan

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm nay, Triển lãm đặc biệt “Đài Bắc - Bắt đầu từ chúng ta” thuộc khuôn khổ triển lãm thường niên "Nơi chúng ta gặp gỡ" của Trung tâm Văn hóa Ketagalan, sẽ lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ngoài việc lập kế hoạch triển lãm trực tuyến và trình chiếu trực tuyến, còn có mời nhà tổ chức quy hoạch triển lãm tiến hành hướng dẫn thuyết minh online.

Liên kết liên quan

Ảnh liên quan

Hoạt động gần đây

Thêm nhiều hoạt động
Top