TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ hội Ánh Sáng Baozangyan 2023

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2023-04-14

Ngày cập nhật:2023-04-14

292

Lễ hội Ánh Sáng Baozangyan 2023
Thời gian hoạt động
Địa điểm hoạt động
Bảo Tạng Nham, Khu Đại An, Thành phố Đài Bắc Taiwan
Thời gian:25-03-2023~14-05-2023
Địa điểm:Bảo Tạng Nham

Từ ngày 25/3~14/5 tại làng nghệ thuật Baozangyan (Treasure Hill) tổ chức sự kiện Lễ hội Ánh Sáng Baozangyan. Chủ đề năm nay là “Người được chọn”, mời 12 nghệ sĩ đến biểu diễn tại 12 khu vực của Baozangyan, với lô-gic tư duy nối tiếp (tiếp sức), cùng phát triển hoặc liên tưởng đến một câu chuyện cảm động, kêu gọi mọi người đóng vai các anh hùng, dấn thân vào hành trình thử thách bản thân.

Liên kết liên quan

Ảnh liên quan

Hoạt động gần đây

Thêm nhiều hoạt động
Top