TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Dịch vụ du lịch kiểu lưu động

Điểm neo

Để nâng cao chất lượng phục vụ du khách trong và ngoài nước đến Đài Bắc tham quan du lịch, giảm thấp sự bất tiện của du khách nước ngoài do bất đồng ngôn ngữ mà không thể tìm được Trung tâm dịch vụ du lịch định điểm tức thời, Cục Truyền thông du lịch thành phố Đài Bắc tổ chức dịch vụ cung cấp hướng dẫn giao thông, tư vấn thông tin du lịch cho du hách do nhân viên phục vụ du lịch thanh niên linh hoạt tinh thông tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc tuần hành tuyến đường cố định tại 3 điểm du lịch nổi tiếng là Ximending, Sỹ Lâm, Tín Nghĩa vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Dưới đây là thông tin có liên quan các điểm dịch vụ:

Tín Nghĩa / Xinyi

英文-信義

Tuyến đường làm nhiệm vụ : Cổng ra số 5 trạm tàu điện ngầm Đài Bắc 101 / Thương mại thế giới → Đài Bắc 101 → đường Tùng Trí → đường Tùng Thọ → đại lộ Hương Đê → đường Tùng Cao → đường Tùng Trí (vòng tròn)

Thời gian làm nhiệm vụ : Cứ mỗi cuối tuần 11:00-19:00

Định điểm hướng dẫn : Đài Bắc 101 (bên cạnh tác phẩm nghệ thuật công cộng “LOVE”)

Thời gian hướng dẫn : Cứ mỗi cuối tuần 13:00-13:10, 17:00-17:10

Sỹ Lâm / Shilin

英文-士林官邸

Tuyến đường làm nhiệm vụ : Cổng ra số 1 trạm tàu điện ngầm Sỹ Lâm → đường Trung Chính → Nơi nghỉ quan chức Sỹ Lâm → đường Phúc Lâm

Thời gian làm nhiệm vụ : Cứ mỗi cuối tuần 11:00-14:00

Định điểm hướng dẫn : Nơi nghỉ quan chức Sỹ Lâm (cổng chính nơi nghỉ quan chức Sỹ Lâm)

Thời gian hướng dẫn : Cứ mỗi cuối tuần 11:30~11:40

英文-慈諴宮

Tuyến đường làm nhiệm vụ : Cổng ra số 1 trạm tàu điện ngầm Kiếm Đàm→ đường Cơ Hà → đường Đại Nam → Cung Từ Thành Sỹ Lâm → đường Văn Lâm → cổng ra số 1 trạm tàu điện ngầm Kiếm Đàm

Thời gian làm nhiệm vụ : Cứ mỗi cuối tuần 16:00-19:00

Định điểm hướng dẫn : Cung Từ Thành (trước cổng cung Từ Thành)

Thời gian hướng dẫn : Cứ mỗi cuối tuần 17:30-17:40

Ximending

英文-西門町

Tuyến đường làm nhiệm vụ : cổng ra số 1 trạm tàu điện ngầm Ximending → Hồng Lầu Ximen → phố Hán Trung → phố Vũ Xương → phố Côn Minh → phố Nga Mi

Thời gian làm nhiệm vụ : Cứ mỗi cuối tuần 11:00-19:00

Định điểm hướng dẫn : Quảng trường trước Hồng Lầu Ximen

Thời gian hướng dẫn : Cứ mỗi cuối tuần 11:30-11:40, 17:00-17:10

Bắc Môn / North Gate

英文-北門

Tuyến đường làm nhiệm vụ: Intersection of Mingsheng W.Rd.& Sec.1,Dihua St.(returing) → Sec.1,Dihua St. → Tacheng St. → Sec.1,Zhonghua Rd. → North Gate (Cheng'en Gate)

Thời gian làm nhiệm vụ: Cứ mỗi cuối tuần 10:00-18:00

Định điểm hướng dẫn : North Gate (Cheng'en Gate) / Yongle Market

Thời gian hướng dẫn : 13:00~13:10 (North Gate) / 16:00~16:10 (Yongle Market)

Phố Vĩnh Khang / Yongkang Street

英文-永康街

Tuyến đường làm nhiệm vụ: MRT Dongmen Station Exit 5 → Yongkang Street → Lishui Street → MRT Dongmen Station Exit 5 (cycling)

Thời gian làm nhiệm vụ: Cứ mỗi cuối tuần 11:00-19:00

Định điểm hướng dẫn: Yongkang Park

Thời gian hướng dẫn : Cứ mỗi cuối tuần 14:00~14:10, 18:00~18:10

Top