TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ hội ẩm thực đặc biệt Đài Bắc năm 2018

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2018-07-10

Ngày cập nhật:2018-08-08

1190

Thời gian: 2018-07-21~2018-08-10
Địa điểm: 6 chợ đêm lớn Đài Bắc, như chợ đêm Ninh Hạ…

Để tiếp thị nét đặc sắc của chợ đêm Đài Bắc, Chính phủ thành phố Đài Bắc hàng năm tổ chức hoạt động "Lễ hội ẩm thực đặc biệt chợ đêm Đài Bắc”, năm nay đã là năm thứ 8, sẽ tạo dựng chợ đêm gắn sao, khiến cho ẩm thực chợ đêm không chỉ còn là văn hóa bình dân truyền thống, đi dạo chợ đêm cũng có thể cảm nhận bữa tiệc giác quan Michelin, mà còn hướng tới mốc giao lưu quốc tế.

Chợ đêm Đài Bắc tham dự năm nay gồm có: Chợ đêm phố Hoa Tây, chợ đêm phố Quảng Châu, chợ đêm Ninh Hạ, chợ đêm Liêu Ninh, chợ đêm Lâm Giang, chợ đêm Diên Tam. Cả mùa hè sẽ triển khai hàng loạt các hoạt động thực thể và cả trên mạng, còn có các hoạt động chợ đêm thú vị vô cùng.
 

Ảnh liên quan

Top