TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ hội mừng sinh nhật Tiên sư Khổng Tử Đại Thành Chí Thánh

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2018-09-20

Ngày cập nhật:2018-09-20

1800

Thời gian:2018-09-28 6:00
Địa điểm: Miếu Khổng Tử thành phố Đài Bắc (No.275, Dalong St., Datong Dist., Taipei City)

Để ghi nhớ tinh thần hữu giáo vô loại của Tiên sư Khổng Tử Đại Thành Chí Thánh, kỷ niệm ảnh hưởng sâu sắc của Ngài đối với văn hóa Trung Hoa, miếu Khổng Tử Đài Bắc sáng 6 giờ ngày 28 tháng 09 hàng năm tổ chức Lễ hội mừng sinh nhật kỷ niệm Tiên sư Khổng Tử Đại Thạnh Chí Thánh.

Miếu Khổng Tử Đài Bắc đã trải qua Lễ mừng sinh nhật hơn 80 năm nay, đểtruyền thừa nghi thức cổ xửa, lưu giữ tam hiến lễ và nhã nhạc vũ hoàn chỉnh, tổng cộng 37 quy trình nghi lễ, thể hiện đầy đủ tinh hoa của nhân văn Nho gia. Sau khi kết thúc Lễ hội, tiếp theo tổ chức hàng loạt các hoạt động văn nghệ, kết hợp hoạt động di tích và tham quan đặc điểm Khánh điển, hoan nghênh người dân cùng tới tham dự, trải nghiệm nét đẹp văn hóa cổ lễ tế điển.
Lễ hội mừng sinh nhật Tiên sư Khổng Tử Đại Thành Chí Thánh

Ảnh liên quan

Top