TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ hội nghệ thuật quốc tế Đại Đạo Trình 2018

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2018-09-20

Ngày cập nhật:2020-07-17

401

Thời gian: 01/10/2018~31/10/2018
Địa điểm: Đại Đạo Trình

“Lễ hội Nghệ thuật Quốc tế Đại Đạo trình” là Lễ hội Nghệ thuật được khởi phát độc lập của nhân dân, do Nhà hát Tư và Quỹ văn hóa Tưởng Vị Thủy Tập đoàn Pháp nhân cùng khởi phát năm 2015, kết hợp rất nhiều Đơn vị văn hóa địa phương ăn sâu của Đại Đạo Trình, tổ chức các loại hoạt động biểu diễn văn nghệ tại toàn khu vực Đại Đạo Trình vào tháng 10 hàng năm.

Lễ hội nghệ thuật quốc tế Đại Đạo Trình 2018
Lễ hội Nghệ thuật Quốc tế Đại Đạo Trình lần thứ tư sẽ tiếp tục đại diện tinh thần “Tiếng thét (roaring)" của niên đại 1920, lấy "Một tiếng thét" làm khẩu hiệu, mời tới nhiều nhóm các nhà sáng tác nghệ thuật ưu tú trong và ngoài nước, kết hợp với rất nhiều Đơn vị văn hóa địa phương ăn sâu gốc rễ của Đại Đạo Trình, trình bày hoạt động 4 trọng tâm lớn: “Tiết mục chủ đề Lễ hội Nghệ thuật”, “Hàng loạt thuyết trình về Lễ hội Nghệ thuật”, “Sân khấu thời gian không gian - Diễu hành trang phục 1920” và “Chợ tài hoa ngoài trời”.
Lễ hội nghệ thuật quốc tế Đại Đạo Trình 2018

Ảnh liên quan

Top