TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Hoàn thành xây dựng mở rộng bể ngâm chân Thung lũng Lưu Huỳnh - Ngày 1/1/2020 bắt đầu đi vào sử dụng

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2020-01-02

Ngày cập nhật:2020-03-30

Công bố:臺北市政府產業發展局

822

Hoàn Thành Xây Dựng Mở Rộng Bể Ngâm Chân Thung Lũng Lưu Huỳnh - Ngày 01 tháng 01 năm 2020 bắt đầu đi vào sử dụng
Bể ngâm chân Thung lũng Lưu Huỳnh nằm trong khu thắng cảnh địa nhiệt Thung lũng Lưu Huỳnh thuộc Công viên quốc gia Dương Minh Sơn, xung quanh có môi trường địa chất với đá magma và đá trầm tích phong phú, xung quanh còn có rất nhiều điểm thắng cảnh. Nếu mỏi chân, chơi mệt, còn có thể đến bể ngâm chân nghỉ ngơi.

Khu bể ngâm chân Thung lũng Lưu Huỳnh
Thời gian mở cửa: 8:00~18:00, Thứ Ba đến Chủ nhật

Khu bể ngâm chân Công viên Tuyền Nguồn
Thời gian mở cửa: 8:00~18:00, Thứ Ba đến Chủ nhật

Khu bể ngâm chân Công viên Phục Hưng
Thời gian mở cửa: 8:00~18:00, Thứ Ba đến Chủ nhật

Ảnh liên quan

Top