TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ Văn Hóa Bảo Sinh 2020

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2020-03-12

Ngày cập nhật:2020-03-12

1163

Lễ Văn Hóa Bảo Sinh 2020
Thời gian:
2020-03-24~2020-07-20
Địa điểm: Đại Long Động Bao An Cung(No. 61, Hami St., Datong Dist., Taipei City)

Đền Đại Long Động Bảo An phát triển Lễ hội tôn giáo long trọng tức Thánh đản ngày 15 tháng 3 âm lịch hàng năm để chúc mừng ngày đản sinh của Đại đế Bảo Sinh – Lễ văn hóa Bảo Sinh.

Lễ văn hóa Bảo Sinh là một hoạt động tế Thần truyền thống của Đài Loan, hòa quện mỹ học đời sống, nghệ thuật nhân văn, cũng đều chứa đựng truyền thống và hiện đại, hoạt động vô cùng náo nhiệt.
 

Ảnh liên quan

Top