TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Mùa Văn học Đài Bắc bắt đầu vào tháng 3 năm 2022

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2022-03-11

Ngày cập nhật:2022-03-11

769

※Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, để biết thêm các thông tin mới nhất về các sự kiện, xin vui lòng xem thông báo trên trang web chính thức.

Mùa văn học Đài Bắc bắt đầu từ ngày 5 tháng 3! Từ tháng 3 tới tháng 6, sẽ có các buổi diễn thuyết, ngày đọc sách, triển lãm, biểu diễn sân khấu và các hoạt động phong phú khác, mời mọi người tham gia các hoạt động trong cuộc sống thường ngày của nhà văn, thông qua văn học có được sức mạnh tĩnh tâm.
Mùa Văn học Đài Bắc bắt đầu vào tháng 3 năm 2022
Tất cả các loại hoạt động thú vị có thể được tìm thấy trên trang web chính thức, để chúng ta có thể thông qua văn học giúp cho bản thân được thư giãn trong thời kỳ dịch bệnh. 

Liên kết liên quan

Ảnh liên quan

Top