TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

“Tờ rơi Lễ hội hoa đăng Đài Loan 2023" giới thiệu Điểm sáng tác phẩm đèn trong Lễ hội hoa đăng Đài Loan và 4 khu vực triển lãm chính

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2023-02-04

Ngày cập nhật:2023-02-04

498

Tại lễ hội hoa đăng Đài Loan 2023 sẽ có tới hơn 300 tác phẩm đèn, vì vậy Cục Du lịch và Truyền thông đã phát hành “Tờ rơi Lễ hội hoa đăng Đài Loan 2023”, trong đó giới thiệu các loại đèn ở từng khu vực, để du khách có thể thông qua đó thăm thú lễ hội một cách thuận tiện hơn.
“Tờ rơi Lễ hội hoa đăng Đài Loan 2023" giới thiệu Điểm sáng tác phẩm đèn trong Lễ hội hoa đăng Đài Loan và 4 khu vực triển lãm chính
Không chỉ có vậy, tờ rơi của lễ hội hoa đăng còn được phát hành bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và các ngôn ngữ khác, để khách du lịch nước ngoài cũng có thể dễ dàng thưởng ngoạn lễ hội.
“Tờ rơi Lễ hội hoa đăng Đài Loan 2023" giới thiệu Điểm sáng tác phẩm đèn trong Lễ hội hoa đăng Đài Loan và 4 khu vực triển lãm chính
Có thể lấy “Tờ rơi lễ hội hoa đăng Đài Loan 2023” tại các quầy phục vụ của lễ hội, các địa điểm công cộng lớn ở Thành phố Đài Bắc, các ga tàu điện ngầm ở Đài Bắc, các nhà nghỉ khách sạn hợp tác với lễ hội hoa đăng, v.v.

Liên kết liên quan

Ảnh liên quan

Top