TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Con đường lãng mạn nhất Đài Bắc là ở Khu dân cư Bạch Thạch Hồ - Nội Hồ

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2023-03-07

Ngày cập nhật:2023-03-07

572

Mùa xuân đến, còn đang suy nghĩ xem ngày nghỉ nên đi đâu chơi ư? Giới thiệu mọi người đến Khu dân cư Bạch Thạch Hồ - Nội Hồ, hằng năm từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau là mùa dâu tây, còn có thể thưởng ngoạn những cảnh sắc nông thôn đặc sắc như cầu treo Bạch Thạch Hồ, cây ước nguyện, v.v. Ngày nghỉ có thể lên kế hoạch đi du lịch trong ngày tại Khu dân cư Bạch Thạch Hồ, để tận hưởng gần gũi thiên nhiên.
Con đường lãng mạn nhất Đài Bắc là ở Khu dân cư Bạch Thạch Hồ - Nội Hồ

Ảnh liên quan

Top