TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Chính sách an toàn trang web

Điểm neo

Biện pháp bảo vệ an toàn thông tin:

Do bởi việc truyền tải thông tin internet không thể bảo đảm an toàn 100%, cho dù mạng du lịch Đài Bắc nỗ lực bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của người sử dụng internet, trong trường hợp nào đó sử dụng hệ thống an ninh SSL của tiêu chuẩn thông hành, đảm bảo tính an toàn của việc truyền tải thông tin. Do bởi quá trình truyền tải thông tin có liên quan đến môi trường an ninh lên mạng của bạn có tốt hay không, chúng tôi không thể xác định hoặc đảm bảo an toàn thông tin mà người sử dụng internet truyền tải hoặc tiếp nhận trang web của Chính phủ thành phố Đài Bắc, người sử dụng internet phải chú ý và tự chịu rủi ro về truyền tải thông tin internet. Các loại thông tin cá nhân mà người sử dụng internet tiết lộ trên mạng trên cơ sở tự nguyện của cá nhân, ví dụ công bố thông tin cá nhân trên phần thảo luận luận đàm người dân thành phố như Email, họ tên v.v…, có thể bị người khác thu thấp và sử dụng, nếu quý vị lo lắng những rắc rối này, quý vị có thể không cần nhập những thông tin đó. Nếu quý vị công bố những thông tin cá nhân mà có thể bị người khác đọc được trên mạng, thì thể sẽ nhận được các thư quảng cáo và thư rác do các đoàn thể khác chủ động cung cấp. Xin quý vị hãy thông cảm về hậu quả mà phần này có thể gây ra, đều không thuộc phạm vi mà mạng du lịch Đài Bắc có thể kiểm soát, chúng tôi cũng không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào.


Sửa đổi Chính sách quyền bảo mật và bảo vệ an toàn thông tin:

Mạng du lịch Đài Bắc sẽ thay đổi Chính sách này không định kỳ, để phù hợp với quy phạm bảo vệ quyền bảo mật mới nhất. Khi chúng tôi sửa đổi nhiều những quy định về sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo trên trang mạng, thông báo cho quý vị biết về các hạng mục có liên quan. Nếu quý vị có các vấn đề về thu thập, vận dụng, thay đổi Chính sách bảo vệ quyền bảo mật và thông tin cá nhân, xin vui lòng gửi thư đến hòm thư ý kiến của chúng tôi.


Top