TOP Chuyển đến phần nội dung chính

Trang du lịch Đài Bắc

Lễ Hội Văn Hóa Tích Khẩu 2019

Điểm neo

Ngày phát văn bản:2019-05-23

Ngày cập nhật:2019-05-23

331

Lễ Hội Văn Hóa Tích Khẩu 2019
Thời gian hoạt động
2019-04-01~2019-06-30
Địa điểm hoạt động
Cung Từ Hựu - Tùng Sơn, Khu Tùng Sơn, Thành phố Đài Bắc Taiwan
Thời gian:2019-04-01~2019-06-30
Địa điểm: Cung Từ Hựu - Tùng Sơn

Thời đại nhà Thanh có khu Tùng Sơn với cái tên "tiểu Tô Châu", là một nơi có phong cảnh hết chê trong thành phố lớn Đài Bắc phồn hoa tại thời kỳ đó.

Ngày nay sự náo nhiệt của nơi đây vẫn còn nguyên vẹn, lấy cung Từ Hựu - Tùng Sơn làm trung tâm, bảo lưu nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống, đồng thời đúc kết nên sức hướng tâm của khu xã, đã cùng nhau thúc đẩy “Lễ hội Văn hóa Tích Khẩu”, đưa vào sức sống tràn đầy cho văn hóa địa phương.
 

Ảnh liên quan

Hoạt động gần đây

Thêm nhiều hoạt động
Top